UPOZORNĚNÍ

 

EnergyHost.cz

Energy Host - Bezkonkurenční Webhosting v ČR

 

Created by EnergyHost.cz


O nás | Svazek obcí Čistá Odra
PDF Tisk Email


Tlaková kanalizace ČOV Ostravice a Frýdlant nad Ostravicí - Nová Ves

Stáhnout PDF soubor

Fond soudržnosti

124 418 291 Kč

Evropská komise

www.opzp.czSpolečnost


Svazek obcí Čistá Odra se stará o odvádění a čištění odpadních vod. Zaručuje plynulou likvidaci odpadních vod na vysoké technologické úrovni bez negativního dopadu na životní prostředí. Projekt výstavby „Tlaková kanalizace a čistírna odpadních vod Ostravice Frýdlant nad Ostravicí – Nová Ves“, realizovaný v letech 2009 – 2010, byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a státním Fondem životního prostředí České republiky v rámci Operačního programu životního prostředí.

 

Výstavba kanalizace v délce 40,67 km a čistírny odpadních vod. Realizací tohoto projektu je možno odstranit znečištění 58,01 t/rok BSK, 116,03 t/rok CHSK a 56,88 t/rok NL. Čistírna odpadních vod zajišťuje nejen eliminaci organického znečištění, ale odstraňuje i dusík a fosfor, jejichž nadměrný obsah ve vodním prostředí způsobuje nadprodukci rostlinné biomasy (eutrofizaci) se všemi negativními průvodními jevy.


Oblast působnosti

 

Obce Ostravice a Nová Ves (místní část Frýdlantu nad Ostravicí)


Mapa

 

 

Profil společnosti

Hlavní činností Svazku obcí Čistá Odra je odvádění a čištění odpadních vod. Vzhledem k současným požadavkům ochrany životního prostředí se pozornost ve stále větší míře zaměřuje právě na tuto oblast. Společnost provozuje jednu čistírnu odpadních vod. Maximální pozornost je věnována čištění odpadních vod. Vedle moderních postupů odstraňování dusíkatých látek byla do provozní praxe zavedena technologie odstraňování fosforu. Byly vyřešeny rozhodující zdroje znečištění ve sféře působnosti Svazku obcí Čistá Odra a společnost tak významně přispívá k ochraně životního prostředí, které svou činností bezprostředně ovlivňuje nejen v regionu, kde působí, ale díky návratu vyčištěné vody do přírodního prostředí v daleko širším geografickém měřítku.
 

Důležitá informace

Schvalování nových přípojek tlakové kanalizace je od 1.6.2020 dočasně pozastaveno z důvodu naplnění projektované kapacity čistírny odpadních vod na Ostravici.

Omezení platí pro nové přípojky na Ostravici a Nové Vsi. Frýdlantu nad Ostravicí - města se toto omezení netýká.

Důležitá informace

Nevhazujte do kanalizace vlhčené ubrousky - ušetříte za nové čerpadlo.


 


Vlhčený toaletní papír neexistuje, jedná se o klamavé označení – do kanalizace patří jen toaletní papír, nic jiného!


Dětské vlhčené ubrousky jsou plné chemie, ukázal test MF DNES - PDF


POKUS s toaletním papírem - PDF